File spoon-archives/bourdieu.archive/bourdieu_1997/97-04-25.090, message 80


Subject: Nyliberalismen 2
Date: Sun, 23 Mar 1997 19:00:20 GMTI fredagens AB finns en mycket intressenat artikel om den franske
sociologen Pierre Bourdieu som studerat nyliberlismens karaktär. Den
ideologi som sveper som en giftorm genom hela världen, inte minst
Europa; där människor slängs på sophögen i löpande band, där
"friheten" (vilket j-a skämt) sätts i framsätet framför de breda
massornas välstånd.

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har gått till attack mot
Titmeyer och därmed mot hela den internationella nyliberalismen.
Bourdieus forskargärning har ett osedvanligt omfång, bland annat har
han trängt banbrytande djupt i en mycket subtil sociologi som avslöjar
hur samhällets elitskikt strider sinsemellan och med de maktlösa för
att bevara sin maktpositioner. I angreppet på Titmeyer agerar han,
skrämd av "de intellektuellas tystnad", framför allt som debattör, men
tar ett sociologiskt grepp på den virvelstorm av ekonomiska argument
som omstöper våra samhällen. 

Han beskriver nyliberalismen som en religion, en kollektiv blindhet,
en rationaliserad mytologi, en ny tro på en historisk nödvändighet av
det slag som tidigare härjat under marxismens fana, en konservativ
dogmatism som med orätt stöder sig på vetenskaplig auktoritet: "De
flesta som tanklöst upprepar denna religiösa litania vet ingenting om
ekonomisk teori. I dag är nyliberalismen vad communis doctorum opinio
var för teologerna under medeltiden, de lärdas gemensamma
övertygelse."

  Bourdieu manar till motstånd mot mytologierna. En av dem rör den
fulla sysselsättningen enligt amerikansk eller engelsk modell något
som skapar otrygghet och ångest ända upp i medelklasserna och gör hela
samhället mindre stabilt. Ekonomkårens ytliga balansräkningar angrips.
De glömmer systematiskt bort besparingarnas ekonomiska och sociala
kostnader. Kostnaderna för följderna av arbetslösheten och
fattigdomen, kostnaderna för hälsovården, för våld, kriminalitet,
alkohol, droger. Bourdieu vill också rasera mytologin kring
globaliseringen, som exploaterar bilden av den asiatiske arbetaren som
en ny version av den gula faran, samtidigt som tre fjärdedelar av
europeisk handel bedrivs inom Europas gränser. 

Den nyliberala dogmatismen är i färd med att orsaka en
kulturkatastrof:
"Man håller på att förstöra den europeiska statscivilisationen, som
har behövt flera århundraden på sig för att utvecklas och detta i namn
av världens mest idiotiska lag, nämligen vinstmaximeringen."
Vad bör då göras? Bourdieu manar oss att upprätta en europeisk stat
som kan försvara sig mot "en centralbanks tvångsföreställningar".
"Varför talar ingen om standardiseringen av den europeiska
socialrätten?" utbrister han när valutaunionen kommer på tal. Han vill
åstadkomma en rättsstatlig makt som med lagens kraft kan använda
ekonomin för vissa politiskt bestämda syften. Politikens
rehabilitering i stor, europeisk, skala således. Medborgarna
ska med hjälp av de statliga tvångsinstrumenten ta ett grepp över hela
kontinenten, i syfte att få kapitalet att lyda människorna och inte
tvärtom.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LM Nilsson, lm-AT-gim.net. To ride straight, 
shoot from the hip, and speak the truth.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          ++++ stop the execution of Mumia Abu-Jamal ++++
   ++++ if you agree copy these 3 sentences in your own sig ++++
  ++++ see: http://www.xs4all.nl/~tank/spg-l/sigaction.htm++++
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<**********************************************************************
Contributions: bourdieu-AT-lists.village.virginia.edu
Commands: majordomo-AT-lists.village.virginia.edu
Requests: bourdieu-approval-AT-lists.village.virginia.edu   

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005